Tuinen Marlier Heule

Over deze handelaar

KLANTGERICHTHEID, SERVICE EN KWALITEIT ZIJN DE DOELSTELLINGEN BIJ TUINEN MARLIER.

WIJ STREVEN NAAR EEN OPTIMALE KLANTTEVREDENHEID BIJ DE UIT TE VOEREN PROJECTEN, GAANDE VAN ONTWERP TOT AANLEG EN ONDERHOUD.

DIT ALLES GEREALISEERD MET INTERESSE EN LIEFDE VOOR HET VAK.

Alles start met een gedegen ontwerp van de toekomstige tuin / groenzone.

Aan de hand van de feitelijke situatie en de wensen van de klant, komen de eerste ideeën tot stand.

Rekening houdend met de bestaande situatie (ligging, bodemstructuur, omgeving..) worden de mogelijke opties bekeken.

In samenspraak met de klant worden zijn ideeën en voorkeuren nader doorgelicht en wordt een voorontwerp gerealiseerd.

Alvorens verder te gaan wordt dit samen grondig geëvalueerd en indien nodig bijgeschaafd.

Volgende stap in het proces wordt het beplantingsplan. Via plantkeuze wordt een maximum aan beleving in de tuin gebracht.

Hierbij wordt vooral gedacht aan kleur- en bladcontrasten, bloei, herfstverkleuring, geur, vogels en vlinders, noem maar op.

Meer en meer wordt de tuin een deel van het huis, ‘een extra kamer’ als het ware.

Ons doel is een meerwaarde creëren, een tuin die je uitnodigt om er tijd in door te brengen

Laat u door ons inspireren !

Tuinen Marlier Heule
Magerstraat   53
8501   Heule

Tuinen Marlier Heule

Heule