WEDSTRIJDREGLEMENT https://www.facebook.com/promovera.be 2016

Wedstrijdreglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “DEEL EN LIKE“- wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Promovera.be.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door bvba III-D, Sint-Blasiusstraat 11a/1 8800 Rumbeke (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor gebruikers geregistreerd op de website promovera.be en bezoekers van de facebookpagina https://www.facebook.com/promovera.be

Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.  

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator. 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.   

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: na verzending van nieuwsbrief met aankondiging wedstrijden Einde van de Wedstrijd: 14 dagen na verstrijken aankondiging wedstrijd De prijs wordt uiterlijk op dag 16 na aankondiging wedstrijd   aan de winnaars meegedeeld.

Artikel 4: Deelname

1. De deelnemer vindt de promotielink op de Facebookpagina https://www.facebook.com/promovera.be online leuk.
2. De deelnemer maakt een gratis account aan op www.promovera.be

De Deelnemer moet al deze bovenstaande 2 stappen vervullen om deel te kunnen nemen aan deze Wedstrijd.

Artikel 5: De prijs

Twee winnaars per promotielink krijgen een waardebon zonder aankoopverplichting van 25€, bij de handelaar van de promotie.

De prijs kan niet worden vervangen door een cash geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De Winnaar

Uit de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden in artikel 4, wordt via de APP Karma's "Good Luck Fairy" twee “lucky” winnaars gekozen. De winnaars worden via een persoonlijk FB bericht op de hoogte gebracht alsook op de tijdlijn van https://www.facebook.com/promovera.be

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.